Į pradžią     

 Svetainė atnaujinta: 2014 10 24

Tik teisybės sakyti neduok, pats išmoks meluoti.
P. Mašiotas    
Vaikų privatumo apsauga internete
Valdorfo pedagogika Lietuvoje...


Paskutinį kartą skyrelis atnaujintas 2014 10 01

MOKINIŲ MAITINIMAS

Mokyklos vaikus ir mokytojus maitina UAB ,,Prie parko".
Tel. 8681 37202 - valgyklos vedėja Nijolė Mačiulienė.
8685 42688 - Ingrida.


PIETŪS
11.00 val. valgo 1abc klasių ir priešmokyklinės A grupės vaikai,
12.00 val.- priešmokyklinės B ir 2 abc klasių,
13.15 val.- 3abc ir 4 abc klasių mokiniai.
kaina 6 Lt., išsipirkti galima rytais nuo 7.30 val. savaitei, mėnesiui. Susirgus vaikui-informuoti skelbiamais telefonais.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2014 m. lapkričio 1 d. keičiasi maitinimo tvarka pagal pridedamą LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą.
Meniu suderintas su Kauno visuomeninės sveikatos centru 2013m spalio 31 d.

PAVAKARIAI:
15.00 val. 1-3 klasės,
15.30 val. -popietinė priešmokyklinė ir 4 klasių mokiniai.
Kaina - 3 Lt.

PARDUOTUVĖLĖJE prekiaujama bandelėmis,sausainiais,vaisiais ir gėrimais pertraukų metu:
-po 1 pamokos,9.15 val. pirmokams,
-po 2 pamokos, 10.10 val. antrokams,
-po 3 pamokos, 11.05 val. trečiokams
-po 4 pamokos, 12.00 val. ketvirtokams.

Po pamokų,nuo 13.30 val. iki 16.00 val. -visiems.

Mokiniai 3 k. per savaitę nemokamai gauna vaisių ir 1 k. pieno produktų pagal Europos Sąjungos remiamas programas "Pienas vaikams" ir "Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose".

Kauno miesto savivaldybės sprendimas "DĖL PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

MOKINIŲ VEŽIOJIMAS


Pageidaujantys savo vaikams gauti nemokamus visuomeninio transporto bilietus kreipiasi su raštiškais prašymais į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Julių Žeimį. Prašyme reikia nurodyti autobuso maršrutą ir firmą, kuri turi teikti paslaugą. Telefonas pasiteiravimui - 238891.