Į pradžią     

 Svetainė atnaujinta: 2020 11 24

 
Nuolat baudžiamas, nepriglaudžiamas į kalėjimo duris žiūri.
P. Mašiotas    
                                    

Paskutinį kartą skyrelis atnaujintas 2019 10 18

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA - 2019 m. 4 ketvirtis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Bibliotekos vedėjas

0,75

778,50

2

Budėtojas

1

555,00

3

Direktorė

1

1885,70

4

Direktorės pavaduotoja ugdymui

1

1541,43

5

Direktoriaus  pavaduotojas ūkio reikalams

1

1511,33

6

Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas

1

1816,50

7

Kiemsargis

1

555,00

8

Logopedas

1,00

899,60

9

Meno vadovas

1

1384,00

10

Mokytojai metodininkai

8,50

1296,35

11

Mokytojai, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

2

747,36

12

Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

1,75

638,19

13

Psichologas

1

1224,84

14

Raštvedys

1

1557,00

15

Specialusis pedagogas

0,50

598,58

16

Valytoja

3,50

555,00

17

Vyresnieji mokytojai

6,50

1168,49

 Vaikų privatumo apsauga internete
Valdorfo pedagogika Lietuvoje...